Publications

(2021). The Netherlands: Party Specialists Taking the Floor. In: Hanna Bäck, Marc Debus and Jorge M. Fernandes (Eds.) The Politics of Legislative Debates. Oxford University Press, pp. 594-612.

PDF DOI Publisher's website

(2021). The Netherlands: Old Solutions to New Problems. In: Bergman, T., Bäck, H. & Hellström, J. (Eds.) Coalition Governance in Western Europe. Oxford University Press, pp. 448-481.

PDF DOI Publisher's website

(2021). Derde keer op de evenwichtsbalk. Parlementair stemgedrag tijdens Rutte III. In: Schinkelshoek, Jan & Gerrit Voerman (Eds.), ‘Niet stoffig, toch?’ Terugblik op het kabinet-Rutte III, pp. 55-70, Den Haag: Montesquieu Instituut.

PDF Project Book website

(2020). Measuring representation: policy congruence. In: Cotta, M. and Russo, F. (Eds.) Research Handbook on Political Representation. Cheltenham: Edgar Elgar, pp. 276–288.

PDF Project DOI

(2020). The Institutional Framework of Representative Democracy; Comparing the Populist-Majoritarian and the Liberal/Consensual Model. In: Rohrschneider R., Thomassen J. (Eds.) The Oxford Handbook of Political Representation in Liberal Democracies. Oxford: Oxford University Press, pp. 95-112.

PDF Project DOI

(2019). Inleiding: Nederlandse politiek van driestromenland tot delta?. In: Louwerse T., Andeweg R.B., Holsteyn J.J.M. van, Ridder J. den (Eds.) Van driestromenland tot delta? Beschouwingen over ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. Leiden: Leiden University Press. 7-18.

PDF Publisher's website

(2019). De PVV in het parlement. Gerrit Voerman & Koen Vossen (red.), Wilders Gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek, Boom: Amsterdam, pp. 213-230.

PDF Project Buy the book

(2018). The Netherlands: The reinvention of consensus democracy. In: Elisabetta De Giorgi and Gabriella Ilonszki (Eds.) Opposition Parties in European Legislatures: Conflict or Consensus?, Abingdon and New York: Routledge..

PDF Project View Chapter

(2017). Naar nieuwe verhoudingen tussen Kamer en kabinet?. In: Rudy B. Andeweg and Monique Leyenaar (eds). Alle stemmen tellen. Amsterdam: Amsterdam University Press..

PDF Project Order book

(2014). Een middenkabinet of een minderheidskabinet?. In: G. Voerman (Ed.), Halverwege? Tussenbalans kabinet Rutte-II, pp. 35–48, Den Haag: Montesquieu Instituut..

PDF Project

(2014). Keeping promises: VAAs and political representation. In: D. Garzia & S. Marschall (Eds.) Matching Voters with Parties and Candidates, ECPR Press, pp. 197-216.

PDF Project Project Publisher website

(2014). Verkiezingsbeloften: een verouderd ritueel? [Election promises: an obsolete ritual?]. In: Sarah L. de Lange, Monique Leyenaar and Pieter de Jong (eds). Politieke partijen: nodig of overbodig?, pp. 99-110, Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur..

PDF Project

(2012). Feitenvrije vs meningenvrije politiek. Idee: wetenschappelijk tijdschrift D66 2012(5): 21-23.

PDF

(2011). Loyaal met een scherpe rand. Technical Report. Leiden: Universiteit Leiden..

PDF

(2011). Political parties and the democratic mandate. Comparing Collective mandate fulfilment in the United Kingdom and the Netherlands.. PhD dissertation Universiteit Leiden (255 pp.) (Wöhrmann Print Service). Prom./coprom.: prof. dr R.B. Andeweg & dr H. Pellikaan..

PDF Dataset Project

(2010). Kies voor de liberale democratie. De Helling: Tijdschrift voor linkse politiek 2010(3).

PDF