Politiek in een veranderende wereld: Nederland en België in vergelijkend perspectief.

Abstract

De politiek in België en Nederland staat in het laatste decennium onder druk: de opkomst van populistische partijen, fragmentatie van het partijstelsel en instabiele regeringen. De eurocrisis zet de verhouding tussen politiek en burgers onder druk. Wie naar de historische ontwikkeling van democratie in West- Europa en Amerika kijkt, zal zien dat sommige ontwikkelingen nieuw zijn, maar andere zich al eerder of elders hebben voorgedaan. Dit boek bespreekt de politiek van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten en trekt vergelijkende lessen. Dit boek biedt een toegankelijke inleiding tot de vergelijkende politiek voor zowel studenten als een breder publiek. Het helpt lezers hun eigen politieke argumenten te ontwikkelen en daarmee geïnformeerd en kritisch te zijn. De auteurs introduceren de concepten en analytische methoden die lezers nodig hebben om de complexiteit van de politieke wereld van vandaag te begrijpen, patronen te herkennen en landen met elkaar te vergelijken. In vijf landenhoofdstukken staan de geschiedenis, politieke scheidslijnen, politieke instituties, actoren en politieke partijen centraal. Nederland en België worden in deze vergelijkende context geplaatst: waarin zijn de Lage Landen bijzonder, op welk vlak zijn we eigenlijk maar heel gewoon? Het boek besluit met een blik op de toekomst: de recente politieke ontwikkelingen en trends zoals de (vermeende) legitimiteitscrisis, de eurocrisis, regionale afscheidingen, stedelijke protesten en de toekomst van de welvaartsstaat. Dit boek is bij uitstek geschikt voor gebruik in het universitair en hoger beroepsonderwijs. Het biedt didactische hulpmiddelen in de vorm van vragen, tijdlijnen, tekstvakken met aanvullende verdiepende informatie en overzichten van belangrijke concepten.

Type
Publication
Leuven: Acco

This book offers a Dutch-language introduction to comparative politics.