Inleiding: Nederlandse politiek van driestromenland tot delta?

Cover

Abstract

In de tweede helft van de 20e eeuw werd de Nederlandse politiek gedomineerd door drie ideologische hoofdstromen. Het CDA en zijn voorgangers ARP, CHU en KVP representeerden het christendemocratische gedachtegoed, de PvdA het sociaaldemocratische en de VVD het liberale denken. In de eerste decennia van de 21e eeuw is het echter voorbij met hun gezamenlijke dominantie. De hoofdstromen zijn smaller geworden, enkele lijken soms op te drogen, en links en rechts ervan zijn diverse nieuwe politieke stromen en stroompjes ontstaan. Het politieke driestromenland van weleer is veranderd in een door variëteit gekenmerkte delta. Dit hoofdstuk introduceert de bundel Van driestromenland tot delta?

Publication
In: Louwerse T., Andeweg R.B., Holsteyn J.J.M. van, Ridder J. den (Eds.) Van driestromenland tot delta? Beschouwingen over ontwikkelingen in de Nederlandse politiek. Leiden: Leiden University Press. 7-18
Tom Louwerse
Tom Louwerse
Associate Professor

Associate Professor in Political Science at Leiden University