Een middenkabinet of een minderheidskabinet?

Publication
In: G. Voerman (Ed.), Halverwege? Tussenbalans kabinet Rutte-II, pp. 35–48, Den Haag: Montesquieu Instituut.