De PVV in het parlement

Abstract

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006 wist de Partij voor de Vrijheid (PVV) als enige rechtse nieuwkomer zetels te behalen. Ze debuteerde met negen zetels en is sindsdien steeds met een middelgrote tot grote fractie in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De PVV-fractie heeft daar alle middelen tot haar beschikking die een Kamerlid heeft: zij kan moties, amendementen en wetsvoorstellen indienen, en schriftelijke vragen stellen. Fractieleden kunnen van achter het spreekgestoelte mondelinge vragen stellen, debatverzoeken doen en deelnemen aan het parlementaire debat. Verder kunnen zij stemmen over voorstellen. De PVV onderscheidt zich van andere partijen door haar standpunten, bijvoorbeeld haar harde verzet tegen Europese integratie en immigratie, maar ook vanwege haar populistische kritiek op de elite. In deze bijdrage analyseren we in hoeverre dit politieke profiel van de partij zichtbaar is in het gebruik van parlementaire middelen door de PVV-Kamerfractie.

Publication
Gerrit Voerman & Koen Vossen (red.), Wilders Gewogen: 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek, Boom: Amsterdam, pp. 213-230
Tom Louwerse
Tom Louwerse
Associate Professor

Associate Professor in Political Science at Leiden University