Verkiezingsbeloften: een verouderd ritueel? [Election promises: an obsolete ritual?]

Publication
In: Sarah L. de Lange, Monique Leyenaar and Pieter de Jong (eds). Politieke partijen: nodig of overbodig?, pp. 99-110, Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.