Tom Louwerse

Tom Louwerse

Universitair Hoofddocent

Universiteit Leiden

Ik ben universitair hoofddocent Politieke Wetenschap aan de Universiteit Leiden. Ik ben momenteel onderzoeksdirecteur van het Instituut Polititeke Wetenschap.

Mijn onderzoek en onderwijs gaat over verkiezingen, politieke vertegenwoordiging en parlementaire politiek in Nederland en andere gevestigde democratieën. Mijn belangrijkste onderzoeksproject, Who opposes?, richt zich op samenwerking tussen regering en oppositie in het parlement en wordt gefinancieerd door een Vidi-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ik ben co-auteur van Governance and Politics of the Netherlands en co-editor van het Oxford Handbook of Dutch Politics, waarvan de publicatie aanstaande is.

Ik ben de maker van de Peilingwijzer, een samenvoeging van de verschillende zetelpeilingen voor de Tweede Kamer die regelmatig wordt gepubliceerd in samenwerking met de NOS. Ik blog zo nu en dan over mijn werk en verschijn regelmatig in diverse nationale en internationale nieuwsmedia.

Kijk op mijn Engelstalige site voor een volledig overzicht van mijn onderzoek, onderwijs & outreachactiviteiten

Interesses
  • Parlementaire politiek
  • Politieke vertegenwoordiging
  • Verkiezingen
  • Peilingen
Educatie
  • Promotie in de Politieke Wetenschap, 2011

    Universiteit Leiden

  • Doctoraalopleiding Politieke Wetenschap, 2006

    Universiteit Leiden

Biografie

Ik ben universitair hoofddocent Politieke Wetenschap aan de Universiteit Leiden. Mijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn politieke vertegenwoordiging, parlementen, politieke partijen, verkiezingen, peilingen en stemhulpen.

Foto: Monique Shaw
Foto: Monique Shaw

Loopbaan

Ik heb politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden, waar ik in 2006 mijn masterdiploma (cum laude) heb behaald en in 2011 ben gepromoveerd. Een deel van mijn promotieonderzoek werd afgerond aan de Universiteit van Nottingham, waar ik in 2008 gastonderzoeker was. Mijn proefschrift, geschreven onder begeleiding van Prof. Rudy Andeweg en Dr. Huib Pellikaan, gaat over het democratisch mandaat van politieke partijen in Groot-Brittannië en Nederland. Dit proefschrift stond op de shortlist van de ECPR Jean Blondel-prijs.

Na het afronden van mijn proefschrift werkte ik als postdoctoraal onderzoeker in het onderzoeksprofileringsgebied Political Legitimacy in Leiden, een multidisciplinair project op het gebied van geschiedenis, recht, politicologie en bestuurskunde. Daarnaast doceerde ik aan het Instituut Politieke Wetenschap.

Van september 2013 tot december 2015 bekleedde ik de functie van Assistant Professor in Politieke Wetenschappen aan Trinity College Dublin, Ierland. Ik was onder andere verantwoordelijk voor het geven van cursussen in onderzoeksmethoden en statistiek en vergelijkende politiek. In 2014-2015 was ik directeur van de M.Sc. in Politics & Public Policy. In januari 2016 nam ik de functie van universitair docent Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Leiden op mij.

Huidige functie

In 2019 werd ik universitair hoofddocent Politieke Wetenschap aan de Universiteit Leiden. Ik geef onderwijs op het gebied van de Nederlandse politiek, vergelijkende politicologie en onderzoeksmethoden en statistiek. Daarnaast ben ik momenteel Onderzoeksdirecteur in het Instituutsbestuur van het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden.

Professionele dienstverlenging en outreach

Ik vervul verschillende professionele dienstverlenende functies. Ik ben bestuurslid van het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur van de Universiteit Leiden en, in mijn rol als onderzoeksdirecteur, stuurgroeplid van het stimuleringsprogramma Global Transformations and Governance Challenges.

Mijn outreachactiviteiten bestaan onder meer uit het samenvoegen van opiniepeilingen in Nederland onder de naam Peilingwijzer, gepubliceerd bij de NOS. In Ierland ben ik een soortgelijk project gestart, de Irish Polling Indicator, inmiddels in samenwerking met Stefan Müller. Ik ben medeoprichter en redacteur van het politiek-wetenschappelijke weblog Stuk Rood Vlees.

Tussen 2015 en 2021 was ik lid en later voorzitter van het bestuur van de ECPR Standing Group on Parliaments, een van de grootste en meest actieve gespecialiseerde groepen binnen het European Consortium for Political Research (ECPR). In 2017 en 2018 heb ik samen met Hans Vollaard, Corinna Jentzsch en Nicolas Blarel de Nederlands-Vlaamse Politicologenconferentie Politicologenetmaal in Leiden georganiseerd. In 2019 heb ik samen met Rudy Andeweg, Tim Mickler en Cynthia van Vonno de Standing Group on Parliaments conferentie in Leiden georganiseerd.

Van 2019 tot en met 2023 was ik lid van de Young Academy Leiden, een interdisciplinaire groep van jonge academici aan de Universiteit Leiden. Tussen januari 2019 en augustus 2020 was ik de inaugurele voorzitter van YAL.

Prijzen en subsidies

In september 2015 ontving ik de Emerging Scholars Award van de Organized Section on Political Organizations and Parties van de American Political Science Association. In 2019 werd ik geselecteerd als lid van Young Academy Leiden.

Mijn werk wordt financieel ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In 2018 heb ik samen met Prof. Thomas Zittel en Prof. Rosie Campbell een subsidie verkregen in de Open Research Area (ORA) voor ons project “The Nature of Political Representation in Times of Dealignment”. In 2019 kreeg ik een NWO Vidi-subsidie voor mijn onderzoeksproject “Who opposes? Explaining government-opposition cooperation in parliament and its consequences for democratic legitimacy”.

📄 Curriculum vitae

Contact